Super Hip School

Super Hip School, Chao Ren Qi Xue Yuan, ?????, Famous School, Super School

Genre: Comedy, Romance.
Date: 2001
Episodes: 100
Language: Chinese
Subtitle: Chinese

Synopsis: A nonsensical drama on how teachers teach in Qi Ying high school. We have a lot of monster students. How are the teachers going to cope with the work? * Alyssa Chia as Xu Kai Di * Johnny Liu as Sun Da Wei * Lin Wei as Zhang Yao Zu * Xu Jie Hui as Wang Chao De * Yu Fang as Zhao Fei * Wang Jing Zong as Li Guo Qiang * Wang Li Ren as Du Xiao Xuan * Cheng Ji Gang as Yu Wei Ren * Xu Min as Xia Xue * Zhang Huai Wen as Zhou Chun Lin

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Super Hip School’]