Chu

Chu, Chu, My Daddy, ????, Qing Qing Xiao Ba, Chu Chu My Daddy

Genre: Comedy, Family.
Date: 02 2007
Episodes: 15
Language: Chinese
Subtitle: English

Synopsis: Hiring one young and good-looking daddy for half year duration. Room and board included. Upon the death of their most beautiful mother in the whole wide world, the rich but helpless orphan sisters are left to fend for themselves against their greedy great-aunt, who is plotting to seize their fortune and kick them out of their big, luxurious house. To counter their great-aunt’s evil plot, the sisters hire a man to assume the role of their mother’s newly married and sadly widowed husband. This plan may just work and fool their great-aunt’s prying eye, if only their half-sister would stop trying to kick their new daddy out of the house. Julian Yang – Liu Fu Rong Jaline Yeh – Hong Zhen Ni Wang Xin Ru – Zhou Su Jie Rou You Xuan – Zhou Su Qi Lu Ting Wei – Su Bo Hao Zhang Shan Jie – Yang Guan Nan Wasir Zhou – Big D Huang Wen Xuan – Ah Jian Shi Jing Jing – Amy Ge Wei Ru – Xu Mei Yin Alexia Gao – Yan Jia Ren Huang Tai An – Ah Biao Jiang Wei Wen – David Lin Mei Xiu – Yang’s mother Xu Xiao Shun – Hong Yu Tou Billie – Great-aunt Hu Wu Jia Wei – as Lu Lu

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Chu’]