Bar Bender

Bar Bender, ????, Chiu Bau Dai Jong, Chao Bao Da Zhuang, Chiu Bau Dai Jong, Chao Bao Da Zhuang

Genre: Comedy.
Date: 04 2006
Episodes: 20
Language: Chinese
Subtitle: English

Synopsis: * Adam Cheng as Zhang Mun Tao / Zhang Da Journg * Louisa So (???) as Wei Da * Leila Tong as Ting Ting / Zhang Sze Ting * Sammul Chan as Lam Ga Sun * Anne Heung as Sophie * Power Chan as Darren * Myolie Wu

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Bar Bender’]