Vengeance Is Mine

Vengeance Is Mine, ?????????, Fukushu suru wa ware ni ari, Fukush? suruwa wareniari

Genre: Crime, Thriller.
Date: 1979
Parts: 4
Language: Japanese
Subtitle: English

Synopsis: Iwao Enokizu is a middle-aged man who has an unexplainable urge to commit insane and violent murders. Eventually he is chased by the police all over Japan, but somehow he always manages to escape. He meets a woman who runs a brothel. They love each other but how long can they be together? Ken Ogata – Iwao Enokizu Mayumi Ogawa – Haru Asano Rentaro Mikuni – Shizuo Enokizu Mitsuko Baisho – Kazuko Enokizu Nijiko Kiyokawa – Hisano Asano Chocho Miyako – Kayo Enokizu Moeko Ezawa – Chiyoko Hatake Torahiko Hamada – Captain Yoshino Shohei Hino – Junichiro Yoshitake Yoshi Kato – Kyohei Kawashima Choichiro Kawarazaki – Shop owner Kazuo Kitamura – Shigemi Ideike Toshie Negishi – Keiko Oka Frankie Sakai – Captain Kawai Kazuko Shirakawa – Sachiko Yoshizato Goro Tarumi – Daihachi Baba Taiji Tonoyama – Tanejiro Shibata Sakae Umezu – Police Officer

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Vengeance Is Mine’]