Under The Same Moon

Under The Same Moon, Onaji Tsuki wo Miteiru

Genre: Romance.
Date: 2005
Parts: 3
Language: Japanese
Subtitle: English

Synopsis: A romantic triangle revolving around a beautiful heart patient inspires bitter rivalry between boyhood friends. Y?suke Kubozuka – Tetsuya Meisa Kuroki – Emi Edison Chen – Don Taro Yamamoto Suzuki Matsuo Ky?ko Kishida Mayuko Fukuda Junichi Haruta Y?zabur? It? Noboru Mitani Asami Mizukawa Moro Morooka Ken Nishida Kenji Shio Shun Sugata Midori Takei

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Under The Same Moon’]