O-oku

O-oku, ?-oku: The Movie, Ooku: The Movie

Genre: Romance.
Date: 2006
Parts: 4
Language: Japanese
Subtitle: English

Synopsis: The action revolves around the Ejima-Ikushima affair (1714), the most significant scandal in the Ooku, the shogun’s harem, during the Edo period of the history of Japan. Yukie Nakama – Ejima Hidetoshi Nishijima – Ikushima Shingoro Haruka Igawa – Gekko-in Mitsuhiro Oikawa – Manabe Akifusa Kaoru Sugita – Miyaji Shinobu Nakayama – Fujikawa Tae Kimura – Hoshin-in Yumi Aso – Kohagi Kaori Yamaguchi – Yoshino Yuki Matsushita – Renjo-in Yuko Asano – Takigawa Reiko Takashima – Ten’ei-in

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’O-oku’]