Kanto Wanderer

Kanto Wanderer, Kanto Mushuku, The Woman Sharper

Genre: Crime.
Date: 1963
Parts: 3
Language: Japanese
Subtitle: English

Synopsis: Yakuza crime boss bodyguard Katsuta finds himself in the center of a violent power play, where he is torn between his desire for a woman from his past and fulfilling the debt of honor to his boss. Akira Kobayashi – Katsura Chieko Matsubara – Tokiko Daizaburo Hirata – Daiyamondo no Fuyu Hiroko Ito – Mrs. Hachi Sanae Nakahara – Yamada Hanako Kaku Takashina – Yakami Chikako Shin – Ishikawa Matsue Hideaki Esumi – Keian’s man Ichiro Kijima Keisuke Noro – Bikkuri Toru Hiroshi Kono – Meguro Yanagiharu Ito Masuo Kinukasa Keiko Sasaki – Ito Sachiko ShirĂ´ Yanase – Oniwaka no sato

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Kanto Wanderer’]