Check it out yo!

Check it out yo! , Chekeraccho!!

Genre: Comedy, Romance.
Date: 2006
Parts: 5
Language: Japanese
Subtitle: English

Synopsis: Three high school kids try to form their own hip hop band with hilarious results in this intensely likeable, feel good teen comedy from director Rieko Miyamoto. Hayato Ichihara … Toru Isaka Tasuku Emoto … Akira Motobe Y?ta Hiraoka … Tetsuo Tamashiro Mao Inoue … Yui Haebaru Tetsuji Tamayama … Ryota Tarama Ayumi Ito … Nagisa Nakamura Konishiki … Andy Clarence Sayaka Yamaguchi … Mina Haebaru Kirin Kiki … Chisa Haebaru Shingo Yanagisawa … Shuichiro Motobe Yutaka Matsushige … Katsuji Tamashiro Kawada … Shigeo Kyan Gori … Ichi Kawahara Satoko Oshima … Kazuko Isaka Mariko Tsutsui … Keiko Haebaru

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Check it out yo ‘]