My Own Swordsman

My Own Swordsman, ????, Wu Lin Wai Zhuan

Genre: Ancient, Comedy, Swordplay.
Date: 01 2006
Episodes: 80
Language: Chinese
Subtitle: English

Synopsis: * Yan Ni (??) as Tong Xiang Yu ??? * Yao Chen (??) as Guo Fu Rong ??? * Jiang Chao (??) as Li Da Zui ??? * Sha Yi (??) as Bai Zhan Tang ??? * Wang Shasha (???) as Mo Xiao Bei ??? * Fan Ming (??) as Constable Xing ??? * Xiao Jian (??) as Yan Xiao Liu ??? * Yu Juan (??) as Yang Hui Lan ??? * Yu En Tai(???) as Scholar Lu ??? * Ni Hong Jie(???) as Zhu Wu Shuang ???

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’My Own Swordsman’]