Full Count

Full Count, ??,????, Ai Qing, Liang Hao San Huai

Genre: Romance.
Date: 2007
Episodes: 13
Language: Chinese
Subtitle: English

Synopsis: Ah Ke is an unambitious, unimportant, plain sales clerk who is fanatic about baseball. After a year of secret crush on his boss, Wen Zi, he decides to confess to her on her birthday. However, an irresponsible prediction from an eccentric tarot card girl leads him on a love journey that can only be described using baseball terms: Three balls and two strikes. Chen Yi as Li Ke ?? Joanne Zeng as Su Xiao Xue ??? Zhao Hong Qiao as Yu Wen Zi ??? Tony Sun as Meng Xue ?? Gu Han Yun as Store manager Bao Luo ???? Jiang Wei Wen (???) as Professor Yu ??? Guo Shi Lun as Wang Jian Nan ??? Shivia Lee as Ah Bu Si ??? Zhang Yun Ze (???) as Ah Meng ?? You Ding Gang (???) as Ah Bao ?? Cai Zhuo Shu (???) as Xiao P ?P Lan Jun Tian (???) as Hua Ge ?? Lu Pei Yi (???) as Liang Qi Qi ??? Gao Ming Wei (???) as Liao Bei Ya ??? Makiyo as Tarot card girl Tang Jia Hao as Ah Tuo ?? Hu Gua (??) as Restaurant owner

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Full Count’]