PIKA*NCHI Life Is Hard Dakedo Happy,

PIKA*NCHI Life Is Hard Dakedo Happy,
Date: 2002
Parts: 4
Language:
Subtitle: English

Synopsis: *Matsumoto Jun as Bon *Ninomiya Kazunari as Takuma *Aiba Masaki as Shun *Sho Sakurai as Chu *Satoshi Ohno as Haru

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’PIKA*NCHI Life Is Hard Dakedo Happy’]