PIKA**NCHI DOUBLE Life Is Hard Dakara Happy,

PIKA**NCHI DOUBLE Life Is Hard Dakara Happy,
Date: 2004
Parts: 2
Language: Japanese
Subtitle: English

Synopsis: Pikachi Double ~ Life is hard THUS happy ~ the sequel to Arashi’s first movie Matsumoto Jun – Bon Ninomiya Kazunari – Takuma Aiba Masaki – Shun Sho Sakurai – Chu Satoshi Ohno – Haru

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’PIKA**NCHI DOUBLE Life Is Hard Dakara Happy’]